Ph.d.-opslag 2023

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne skal omfatte problemstillinger af særlig interesse for folkeskolen. Som eksempler fremhæves:

  • Fagenes didaktik og undervisningsudvikling, fx sprogfag og praksisfaglighed
  • Trivsel og mistrivsel, fx skolefravær og fællesskabende didaktikker
  • Diversitet, ulighed og inkluderende miljøer, fx i forhold til undervisningspraksis
  • Skoleledelse og skoleudvikling, fx evalueringskulturer
  • Uddannelse for bæredygtighed og grøn omstilling (fagligt, socialt og kulturelt)

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil også være velkomne.

Images by Izumi Kobayashi via iStock