Om Ph.d.-rådet

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning. Forligspartierne bag Globaliseringsaftalen (S, V, K,  DF og R ) afsatte 28 mio. kroner til stipendier til at uddanne 10-12 ph.d.er i 2011, og der er siden afsat en tilsvarende bevilling. De nye ph.d.er skal uddannes i et samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne. Ph.d.-stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

Se mere om Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Images by Izumi Kobayashi via iStock