Statusrapport

Ph.d.-rådet laver hvert år en statusrapport over de bevillinger, Ph.d.-rådet har uddelt over årene. Efter 11 års uddelinger, er hovedkonklusionen fra rapporten at:

  • Ph.d.-rådet har modtaget 561 behandlede ansøgninger
  • Ph.d.-rådet har uddelt 130 stipendier
  • Langt størstedelen af de bevilgede projekter bygger på kvalitative metoder
  • Der er relativt få unge bevillingsmodtagere (under 30 år)
  • Størstedelen af bevillingsmodtagerne havde ansættelse ved en professionshøjskole på ansøgningstidspunktet

57 af bevillingsmodtagerne har modtaget ph.d.-graden, mens 2 er afsluttede uden grad    

Images by Izumi Kobayashi via iStock