Statusrapport

Ph.d.-rådet laver hvert år en statusrapport over de bevillinger, Ph.d.-rådet har uddelt over årene. Efter 13 års uddelinger, er hovedkonklusionen fra rapporten at:

  • Ph.d.-rådet har modtaget 662 behandlede ansøgninger
  • Ph.d.-rådet har uddelt 154 stipendier
  • Langt størstedelen af de bevilgede projekter bygger på kvalitative metoder
  • Der er relativt få unge bevillingsmodtagere (under 30 år)
  • Størstedelen af bevillingsmodtagerne havde ansættelse ved en professionshøjskole på ansøgningstidspunktet
  • 86 af bevillingsmodtagerne har modtaget ph.d.-graden, mens 5 er afsluttede uden grad    

Images by Izumi Kobayashi via iStock