Ph.d.-rådets medlemmer

Ph.d.-rådet består af en formand og ti medlemmer. Formanden udpeges af Uddannelses- og forskningsministeren, mens de resterende medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra Danske Universiteter (tre medlemmer), Professionshøjskolernes Rektorkollegium (tre medlemmer), Danmarks Frie Forskningsfond (to medlemmer) og Kommunernes Landsforening (to medlemmer).

Formand

 • Jeppe Bundsgaard
  Professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Danske Universiteter

 • Charlotte Højholt
  Professor MSO, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
 • Lars Ulriksen
  Professor, Københavns Universitet
 • Nina Bonderup Dohn
  Professor, Syddansk Universitet

Danske Professionshøjskoler

 • Bo Nielson
  Forsknings- og udviklingsleder, Københavns Professionshøjskole
 • Thomas Thyrring Engsig
  Docent, Forskning og Udvikling, University College Nordjylland
 • Thomas Illum Hansen
  Forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Danmarks Frie Forskningsfond

 • Roger Säljö
  Professor, Viceprefekt, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet, Sverige
 • Venka Simovska
  Professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Kommunernes Landsforening

 • Anne Vang Rasmussen
  Direktør, Ballerup Kommune
 • Kristine Wiberg Plougsgaard
  Souschef i KL’s kontor for Børn, Unge og Folkeskole    

Images by Izumi Kobayashi via iStock