Evaluering af Ph.d.-rådet

I 2015 blev Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning evalueret. Opdragsgiveren var Styrelsen for Videregående Uddannelser, og det er det norske NIFU, der har forestået evalueringen. Evalueringen frembragte følgende hovedkonklusioner:

  • Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har i det store hele udviklet sig i tråd med formålet i Globaliseringsaftalen
  • Kvaliteten af ph.d.-stipendiaterne og deres projekter er på højde med andre inden for samme forskningsområde
  • Konsortierne, som udgøres af et universitet og en professionshøjskole, er i det store hele en vellykket konstruktion
  • Udbuddet af kurser indenfor folkeskoleforskning er begrænset og kunne forbedres
  • Samarbejdet med Ph.d.-rådet og dets sekretariat fungerer godt, og processen for udvælgelsen af stipendiater er god

Images by Izumi Kobayashi via iStock