Ph.d.-opslag 2024

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne skal omfatte problemstillinger af særlig interesse for folkeskolen. Som eksempler fremhæves forskning i:

  • Fagenes didaktik og fagenes udvikling, herunder praksisfaglighed
  • Samspil mellem fag, nye undervisningsformer, nye fagforståelser
  • Trivsel og mistrivsel, fx skolefravær og fællesskabende didaktikker
  • Diversitet, ulighed og inkluderende miljøer, fx i forhold til undervisningspraksis
  • Skoleledelse og skolens organisation og samarbejde med skolens omverden
  • Skolens organisering, fx trindeling, og organisering af skolens hverdag
  • Prøver og evalueringsformer og deres betydning for praksis
  • Teknologi, kunstig intelligens og digitale læremidler
  • Uddannelse for bæredygtighed og grøn omstilling (fagligt, socialt og kulturelt)

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil også være velkomne.

Images by Izumi Kobayashi via iStock