Vurderingskriterier

Ph.d.-rådets bedømmelse af ansøgninger beror på nedenstående vurderingskriterier:

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til Ph.d.-rådets overordnede formål
  • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
  • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter, der særligt vedrører det ansøgte projekt
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer

Images by Izumi Kobayashi via iStock