Få kontakt til et konsortium

En ansøgning til Ph.d.-rådet skal indsendes i samarbejde med mindst et universitet og en professionshøjskole – kaldet et konsortium. Nedenfor finder du kontaktpersoner på de forskellige universiteter og professionshøjskoler. Vær opmærksom på, at de forskellige konsortier kan have interne tidsfrister, der ligger før Ph.d.-rådets ansøgningsfrist.  

Kontakt et universitet

Universitet Navn Kontakt
Aalborg Universitet Annette Rasmussen anra@ikl.aau.dk
Aarhus Universitet Stine Trentemøller   stinet@edu.au.dk
Copenhagen Business School Anne Holm Enemark  ae.research@cbs.dk
Danmarks Tekniske Universitet Ditte Rytter Krofa   diofa@adm.dtu.dk
IT-Universitet i København Claus Brabrand brabrand@itu.dk
Københavns Universitet - Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen Villiam Johannes Bartholdy villiam@hum.ku.dk 
Københavns Universitet -  Konsortiet for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik i Folkeskolen Hanne Andersen hanne.andersen@ind.ku.dk
Københavns Universitet - Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde Trine Øland   troeland@hum.ku.dk
Roskilde Universitet Cecilie Thorsted Flo rds-sekretariat@ruc.dk
Syddansk Universitet Jakob Ditlev Bøje jdb@sdu.dk

Kontakt en professionshøjskole

Professionshøjskole Navn Kontakt
Københavns Professionshøjskole Tom Steffensen   tstf@kp.dk 
Københavns Professionshøjskole Vinnie Møller Johansen vimj@kp.dk
Professionshøjskolen Absalon Réne Boyer Christiansen rbc@pha.dk
Professionshøjskolen Absalon Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt lesc@pha.dk
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Stefan Ting Graf stgr@ucl.dk
UCN Lone Varn Johannsen loj@ucn.dk
UC Syd Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen trsa@ucsyd.dk
VIA UC Martin Blok Johansen BLOK@via.dk

Images by Izumi Kobayashi via iStock